15 listopada 2014

Tylko czerń i biel - scrap / Only black and white - layout

Zdążyłam zrobić pracę na jeszcze jedno ekspresowe wyzwanie urodzinowe Rapakivi :-) Wykonanie pracy jedynie w czerni i bieli wcale nie jest łatwe! Przynajmniej dla mnie... Ale w końcu się udało i powstał taki scrap:
I could do work for one more Rapakivi express birthday challenge :-) Create work only in black and white is not easy! For me ... But in the end I made a layout:Dużo warstw, sporo koronek i falbanek, białe róże, gesso, maska i chlapania... A tu szczegóły:
Lots of layers, lots of laces and ruffles, white roses, gesso, mask and splash ... And here are the details:

Pracę zgłaszam również na Tydzień Inspiracji w scrapki.pl: są takie dni, które na zawsze zachowamy w swej pamięci, a dzień ślubu z pewnością do nich należy :-) Użyłam też etykietki z napisem "Chcę zawsze to pamiętać", więc temat pamięci jest również werbalnie zawarty w mojej pracy :D
I submit work for Week of Inspirations in scrapki.pl: there are days which we would like forever keep in memory, and the wedding day is one of them :-) I used a label with the words "I want to always remember," so theme of memory is also verbally contained in my work :D

ps. Wiedzieliście, że biel ma aż tyle odcieni?! :D
ps. Did you know that white has so many shades?! :D

9 komentarzy: