30 listopada 2014

Elegancka kartka do mapki / Ellegant card to the sketch

Hej :)
Hi :)

Zrobiłam wczoraj kartkę do tej mapki z wyzwania w Kwiecie Dolnośląskim:
Yesterday I made a card to this sketch:Potraktowałam mapkę dość dosłownie, od siebie dodałam w sumie tylko ręczne przeszycia ;-) Wyszło tak:
I decided to take a sketch quite literally, from myself I added only hand embroidery ;-) It's my work:Nie piszę nic więcej, tylko wracam do łóżka, bo chyba jestem chora :-(
I don't write anything else, just go back to bed, because I think I'm ill :-(

Trzymajcie się ciepło!
Warm wishes!

3 komentarze: